ORGANIZACJE NON-PROFIT

  • pomoc w identyfikacji potrzeb organizacji;
  • doradztwo w wyborze odpowiedniego źródła finansowania projektów;
  • kompleksowe przygotowanie dokumentacji: wniosek wraz z załącznikami;
  • pomoc w przygotowaniu niezbędnych załączników do podpisania umowy;
  • rozliczenie dotacji, sporządzanie wniosków o płatność;
  • pomoc w doborze źródła finansowania wkładu własnego.