PROJEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ

KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE INWESTYCJI

W OBSZARZE INŻYNIERII LĄDOWEJ :

  • kompleksowe projekty budowlane i wykonawcze dróg i ulic;
  • koncepcje programowo-przestrzenne oraz koncepcje techniczne dróg;
  • kompleksowe projekty budowlane i wykonawcze remontów i modernizacji, przebudów, wzmocnień i napraw istniejących dróg;
  • kosztorysowanie robót;
  • doradztwo techniczne i prawne w zakresie procesu inwestycyjnego;
  • projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu;
  • badania i opinie geotechniczne dla potrzeb projektowania.