SEKTOR PRYWATNY

  • kompleksowe opracowanie dokumentacji konkursowej,w tym wniosek o dofinansowanie, biznes plan wraz z analizą i projekcją finansową oraz niezbędne załączniki;
  • przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnych i Krajowych Programów Operacyjnych;
  • nadzór nad terminowym przygotowaniem wszystkich niezbędnych załączników do umowy o dofinansowanie;
  • monitoring procesu aplikacyjnego;
  • konsultacje z instytucjami zarządzającymi.